O projekcie

O projekcie

Podstawowe informacje Projekt grantowy Gminy Iwanowice finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych...
Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice

Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gmina Iwanowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach realizuje projekt pod nazwą „Usługa indywidualnego...